عکس در html قسمت7

برچسب img در HTML برای نمایش تصویر در صفحه وب استفاده می شود. برچسب img یک تگ خالی است که دارای ویژگی های خاص است، تگهای بسته در عنصر تصویر HTML استفاده نمی شوند.

ادامه مطلب …