طراحی قالب ساخت پست 12

در این قسمت از آموزش طراحی قالب  قصد داریم که درون پست خود یک متن قرار دهیم سپس برای نوشته خود تاریخ ، دسته مطالب ، نویسنده و… بنویسیم و در پایان پست ها و منو ها را در کادر بدنه قالب قرار دهیم تا شکل کلی خود را بدست بیاورند.

ادامه مطلب …