طراحی قالب یک فوتر بسازیم 13

در پایان طراحی یک قالب ما برای زیبا تر شدن طرح قالب یک پاصفحه یا فوتر به قالب اضافه می کنیم نحوه ساخت فوتر در قالب نویسی بسیار ساده است برای این کار به طرح قالبی که در چند قسمت پیش ساختیم بروید

ادامه مطلب …