طراحی پس زمینه 3

برای شروع اول از همه تگ <style> را درون header قرار می دهیم مانند زیر

<html>

<head>
<title></title>


        <style type=”text/css”>

</style>

</head>

<body>

</body>

</html>

حالا شروع به نوشتن می کنیم

1- برای تعیین خصوصیت بدنه از خاصیت body استفاده می کنیم این خاصیت ما را در تعین رنگ ، عکس ، فونت ، حاشیه ها ، نوع چینش ، راست به چپ بودن و خیلی از خاصیت های

صفحه اصلی قالب کمک می کند .

برای استفاده از این خاصیت به این صورت عمل می کنیم

<html>

<head>
<title></title>


        <style type=”text/css”>

               body { }


</style>


</head>

<body>

</body>

</html>

مقادیری که می خواهیم در آن تغییرات ایجاد کنیم درون کروشه می نویسیم
به عنوان مثال برای تغییر رنگ نوشته ها از خاصیت color و برای تغییر رنگ پس زمینه از خاصیت background استفاده می کنیم

مثال :

<html>

<head>
<title></title>


        <style type=”text/css”>

               body { background: #C0C0C0;  color:red; }


</style>


</head>

<body>

</body>

</html>

این فقط دو خاصیت ساده برای یک سند بود که قرار دادیم خاصیت های دیگری نیز وجود دارند در فصل های آینده به طور مفصل آنها را شرح خواهیم داد