طراحی قالب ،ایجاد پست 11

در قسمت قبل اگر یادتان باشد ما برای قالب خود چند بلوک ساختیم و تقریبا با ساخت بلوک و منو ها گوشه صفحه آشنا شدیم در این قسمت قصد دارم نحوه ایجاد یک پست یا متن را درون قالب به شما دوستان آموزش دهم امیدوارم که تا به اینجا از آموزش طراحی قالب من راضی بوده باشید

ادامه مطلب …