ساخت هدر قالب 7

در این قسمت قصد داریم تراز بندی هدر (همان وسط چین) کردن  هدر را باهم بیاموزیم

برای وسط چین شدن هدر چند راه وجود دارد که ما از راه معمول این کار استفاده می کنیم برای این کار بایستی از خاصیت تراز  margin که خود شامل چند حالت است استفاده کنیم حالت ها به شرح زیر هستند .

margin-right

margin-left

margin-top

margin-bottom

ادامه مطلب …