ساخت هدر – 6

در این قسمت ما باید با کلاس ها و id که به نظر من اصل زبان css هستند کار کنیم
برای ساخت هیدر یا سر صفحه ما به یک id نیاز داریم من نام اون رو headr گذاشتم این نام دلخواه است به این صورت می نویسیم

#headr{} 

حال شروع به خاصیت دادن به آن می کنیم

ابتدا برای تعیین عرض آن از خاصیت width استفاده می کنیم من اینجا مقدار را برابر 960px قرار دادم

حالا باید ارتفاع را مشخص کنیم که از خاصیت height استفاده می کنیم مقدار آن را 150 پیکسل قرار میدهیم.

حالا کدها را مطابق روبه رو به تگ style خود اضافه میکنیم

#header{
width: 960px;
height: 150px;
}

ادامه مطلب …